Polderkolder, 27 juni 2018

Een eenzijdig bericht vanuit de Provincie dat enige nuancering behoeft. Namelijk de kanttekening bij de oprichting van de Coöperatie en wel de vermelding dat de boeren onder protest hebben meegetekend. Er is nog steeds niets geregeld inzake de schadeloosstelling, maar ze worden min of meer “gedwongen” om de Coöperatie mee te helpen oprichten. Zolang die Coop er namelijk niet is worden de meeste provinciale gronden aan derden van buiten verpacht (o.a. loonbedrijf Klok – Combinatie Zegenpolder) . Om toch voor Coöperatieve gronden ex-Provincie in beeld te komen, en zo daar de extensievere bedrijfsvoering voor hun natuurinclusieve landbouw mee te kunnen compenseren en experimenteren, móeten ze wel meetekenen, al is het onder protest.

Daarmee wil ik benadrukken dat de ondernemers dus wederom water bij de wijn hebben gedaan om het proces niet in de weg te staan omdat ook zij graag verder willen met het experiment. Maar de liefde en bereidwilligheid lijkt nog steeds van één kant te moeten komen, en dat is triest…..
https://albrandswaardsdagblad.nl/provincie-mijlpalen-bereikt-voor-buijtenland-van-rhoon/

Wim Gé Warnaar, 27 juni 2018

Website uitgevoerd door Wim Groenendijk. Tekst en inhoud verzorgd door Gabriella van Rosmalen.