Indienen burgerinitiatief

21-10-2014

—————– Persbericht indienen burgerinitiatief —————– 

A.s. dinsdag 28 oktober 2014 zullen om 13.30 uur de Polderkinderen eindelijk  in de Statenpassage van het gebouw van de Tweede Kamer de intussen ruim 41.000 handtekeningen voor het burgerinitiatief “Red de Polders in Rhoon” gaan overhandigen aan de Commissie voor verzoekschriften & Burgerinitiatieven.

Het binnenhalen van de 40.000 handtekeningen was bijna nog eenvoudiger dan het officieel overhandigen van deze handtekeningen. Wegens “procedurele reden” kon de overhandiging in eerste instantie niet plaatsvinden was de reactie van de medewerkster Griffie Verzoekschriften Griffie Commissies Bestuur en Onderwijs Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het advies was om het burgerinitiatief “Stop project Buijtenland nu”  als petitie i.p.v. als burgerinitiatief aan te bieden aan de vaste commissie voor Economische Zaken, iets waar de Polderkinderen absoluut niets voor voelden. Uitsluitend  het aanbieden als burgerinitiatief zodat het plan opnieuw in de Tweede Kamer besproken moet worden was, is, en blijft de enige optie!

Het zou echter al enige tijd bekend moeten zijn  dat de Polderkinderen zich  niet zomaar laten ontmoedigen en letterlijk en figuurlijk hebben ze de hakken nog steviger in de Rhoonse klei gezet.  Het gaat tenslotte om hun toekomst en de toekomst van hun ouderlijke bedrijven die nu al een tiental jaar “op slot” zitten en waarvoor door alle waanzinnige plannen geen gezond en economisch perspectief geboden wordt.  Waar bijna de hele plattelandsgemeenschap en de regio tegen te hoop loopt en fel tegen gekant is omdat men het gebied gewoon zo wilt houden als het is. Boerennatuur is ook natuur en daar genieten zowel het platteland als de stad volop van getuige de honderden steunbetuigingen.

Met het indienen van dit burgerinitiatief verzoeken  de Polderkinderen de landelijke politiek dat het plan tot ontpoldering van 600 hectare vruchtbare landbouwgrond in het ‘Buijtenland van Rhoon’ van tafel gaat. Kosten: € 144 miljoen, in crisistijd wel te verstaan.

Op dit moment ligt er vanuit Het Rijk een plan om de polders in Rhoon om te vormen tot nieuwe, natte natuur- en recreatie. Daar zijn zowel de betrokken agrariërs als de lokale bevolking massaal op tegen.

Al dertien jaar lang worden er van hoger hand, zonder draagvlak onder direct betrokkenen, plannen gemaakt en stukken geschreven voor de transformatie van de polders. Tot  aan de Raad Van State hebben de betrokkenen geprocedeerd, maar zonder gehoord te worden. Inmiddels is de strijd zo hoog opgelopen dat ook wij, de kinderen van de agrariërs, het zat zijn. In het najaar van 2013 zijn we daarom een burgerinitiatief gestart tegen deze ontpoldering. En met succes, want na een aantal maanden actie voeren hebben we nu ruim 41.000 handtekeningen opgehaald tegen dit achterhaalde plan.

Ook met het uitgebrachte rapport van oud-minister Cees Veerman, kunnen de betrokkenen niets. Dit advies geeft de agrariërs geen toekomst en bestaansrecht. Zijn advies behelst slechts een gedeelte van het gebied (300 hectare), er zit geen financiële onderbouwing bij en het bestemmingsplan geeft geen ruimte tot voortzetting van de huidige agrarische bedrijven.

De uitspraak op 2 oktober 2015 van Staatssecretaris Dijksma “dat met het aannemen van het Advies Veerman ook wel veel bezwaren van de 40.000 handtekeningen zullen worden weggenomen” voegt daar nog de nodige scepsis aan toe, daar dit totaal niet relevant is. De ondertekenaars van het burgerinitiatief  hebben getekend voor behoud van de polders Buijtenland van Rhoon in hun huidige vorm en gebruik, en niet voor het advies van Veerman. Het heet niet voor niets “Stop Project Buijtenland Nu” , Red Polders Rhoon en haal de PKB van tafel.

Dit noodzaakt ons tot het indienen van dit burgerinitiatief. Hiermee willen we dat dit plan voor eens en voor altijd in de papierversnipperaar verdwijnt.

De tekst van het burgerinitiatief wordt a.s. dinsdag namens de Polderkinderen Mariëlle en Sharona de Klerk uitgesproken en wij zullen de inhoud hiervan  na afloop z.s.m. aan u doormailen.

PERS:

U als pers bent van harte welkom bij het indienen van het burgerinitiatief en wij nodigen u dan ook uit om bij deze voor ons zeer belangrijke overhandiging aanwezig te zijn!

Sympathisanten:

Mochten er sympathisant zijn die ook bij het overhandigen van het burgerinitiatief aanwezig willen zijn, dan kan dit. Meld u zich dan uiterlijk zondag 26 oktober voor 18.00 uur aan via ab.greijn@caiway.nl of via 010-7616455